+33(0)4 763 623 67 ou +33(0)06 866 455 47 Camping de Roybon - 1300 route de Saint Antoine 38940 Roybon (Isère) - France favori

aquarelle

Reservation

Reserveringsvoorwaarden

De verhuur loopt van zaterdag tot zaterdag in de maanden juli en augustus (aankomst op zondag of woensdag is ook mogelijk na contact met ons). Reserveringen zijn op naam en kunnen niet worden overgedragen.

De accommodaties zijn beschikbaar vanaf 16 uur en dienen schoon te worden verlaten vóór 10 uur. Voor een weekend of kort verblijf is het mogelijk om aan te komen vanaf 14 uur en geldt een vertrek om uiterlijk 18 uur, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Bij aankomst dient u voor elke accommodatie een borgsom te betalen per bankpas (met vingerafdrukherkenning) als dekking van mogelijke schade. Hiermee verplicht u zich het volledige bedrag terug te betalen in geval van schade waarbij de directie zich het recht voorbehoudt te inspecteren of de accommodatie schoon is opgeleverd. Na uw vertrek en inspectie van de stacaravan wordt de borgsom geannuleerd.

Om uw reservering direct te bevestigen dient u 30% te voldoen van het totale verhuurbedrag, met een cheque op naam van Camping de Roybon, een ANCV vakantiecheque, of met een betaling via internet. De reservering wordt geldig na ontvangst van de aanbetaling en onze bevestiging met een voucher die wij u toesturen.

Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aankomst te worden betaald. Als het resterende bedrag niet binnen deze periode is betaald wordt uw reservering automatisch geannuleerd.

Voor het boeken van korte verblijven geldt een betaling van het volledige bedrag.

Bij annulering wordt ingehouden:

  • de aanbetaling en de administratiekosten van de boeking, ongeacht de reden
  • het totale verhuurbedrag als u minder dan 30 dagen voor de geplande datum annuleert of als u niet op deze datum verschijnt

Bij late aankomst of voortijdig vertrek wordt geen korting verleend.
U heeft de mogelijkheid om bij ons een annuleringsverzekering van €20 af te sluiten, zie onderstaande voorwaarden.

Met de annuleringsverzekering van de camping van Roybon bent u verzekerd voor de gevolgen van de annulering van uw verblijf.

Vóór vertrek in geval van:

- Ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden:
  * van uzelf, uw partner of echtgeno(o)t(e)
  * van uw bloedverwanten in op- en neergaande lijn of van uw wettige partner of echtgeno(o)t(e), schoonzonen of -dochters.
  * van uw broers, zussen, zwagers, schoonzussen.

- Materiële schade aan uw woning (hoofdwoning of bedrijfspand) waarvoor u aanwezig moet zijn.

- As a result of fire, explosion, water damage, property damage resulting from a theft or act of vandalism, storm or natural disaster.

- Brand, explosie, waterschade, eigendomsschade door diefstal of vandalisme, storm of natuurramp.

- Ongeval of diefstal met of van uw auto en/of caravan tijdens de (directe) reis naar de verblijfsplaats.

- Ontslag om economische redenen
  * van uzelf, uw partner of echtgeno(o)t(e)

- Het verkrijgen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na de boekingsdatum van de accommodatie voor een persoon die langer dan een jaar staat ingeschreven bij het arbeidsbureau.


U WORDT DAN TERUGBETAALD:

* het bedrag dat is betaald als aanbetaling van de huurprijs in geval van een gebeurtenis die plaatsvindt tussen de datum van de reservering en de 30e dag vóór de geplande datum van het gebruik van de accommodatie.

* 100% van het bedrag van de huurprijs in geval van een gebeurtenis die binnen 30 dagen voor die datum plaatsvindt.

De kosten van de reservering en van de annuleringsverzekering zijn niet terug te vorderen

WAT ZIJN UW VERPLICHTINGEN BIJ ANNULERING?

1/ In geval van ziekte of een andere gebeurtenis waarvoor de annuleringsverzekering geldt, dient u binnen 24 uur de campingdirectie te informeren.

2/ Per aangetekende brief met ontvangstbewijs alle stukken te verstrekken die nodig zijn voor uw aangifte, te weten:
  * een medische verklaring over de aard, oorzaak en ernst van het ongeval of de ziekte,
  * een kopie van de specificatie van uw ziektekostenverzekering,
  * een overlijdensakte,
  * overige bewijsstukken van de gebeurtenis...

3/ U dient de schademelding te sturen naar :

CAMPING OF ROYBON
1300 Route of St Antoine
38940 ROYBON

FRANKRIJK